Budowanie nowej cechy koncepcji siebie

wpis w: artykuły | 0

Badaliśmy wpływ zmian procesu i treści na trwałość cechy oraz jej wrażliwość na informację zwrotną. Badaliśmy również ważność integracji kontrprzykładów oraz w jaki sposób przekształcić kontrprzykłady w przykłady. Z tą wiedzą możesz poprosić kogoś, by podał ci jakąś swoją ważną cechę koncepcji siebie, następnie możesz zadawać tej osobie pytania żeby dowiedzieć się jak ta osoba to robi, a potem nauczyć ją kilku dodatkowych umiejętności, dzięki którym jej koncepcja siebie zacznie funkcjonować znacznie lepiej.

Przeprowadzenie tego rodzaju zmiany rozprzestrzeni się na całe jej życie, wpływając na wiele zachowań i reakcji.

Teraz nadszedł czas na zademonstrowanie sposobu, jak użyć tych wszystkich informacji, żeby zrobić coś jeszcze bardziej użytecznego i generatywnego, mianowicie stworzyć całkiem nową pozytywną cechę koncepcji siebie, gdy ktoś nie posiada reprezentacji takiej cechy.

Gdy ktoś myśli o sobie jako o człowieku, który posiada cechę, taką jak np. bycie lubianym, oznacza to, że posiada pozytywną koncepcję siebie w odniesieniu do tej cechy. Ponieważ posiada wewnętrzną wiedzę na ten temat, nie potrzebuje zapewnień innych ludzi, a gdy inni wyrażają uznanie z powodu tej cechy, osoba ta potrafi w pełni to docenić.

Gdy ktoś mówi, „Jestem osobą nie lubianą,” oznacza to, że osoba taka myśli o sobie jako o kimś nie lubianym, i ma negatywną koncepcję siebie w odniesieniu do tej cechy, co zbadamy później szczegółowo. Gdybyśmy zaczęli budować pozytywną koncepcję siebie tej cechy, byłoby to bardzo trudne, ponieważ mogłoby to wejść w konflikt z negatywną koncepcją siebie, która już tam jest. A gdyby nawet udało nam się zbudować nową pozytywną cechę, moglibyśmy stworzyć dwuznaczność i niepewność. Niektórzy ludzie są już niepewni w taki sposób. Czasami czują się lubiani, czasami nie i często po prostu nie są tego pewni.

Gdy ktoś mówi, „Nie myślę o sobie jak o kimś lubianym,” musimy w takim przypadku mieć więcej informacji o wewnętrznym doświadczeniu tej osoby. Osoba taka mogłaby mieć na myśli to, że posiada negatywną koncepcję siebie. Albo słowa te w sposób dosłowny mogłyby oznaczać, że osoba ta nie posiada pozytywnej (lub negatywnej) koncepcji siebie w odniesieniu do tej cechy. Przypuszczalnie wie, co oznacza słowo „lubiany”, ale nie posiada skumulowanych doświadczeń (pozytywnych lub negatywnych), które dostarczyłyby informacji o tym, czy jest lubiana czy też nie. Dla wygody będę nazywał ten przypadek braku danych w bazie danych „zbiorem pustym.”

Ponieważ osoba ta nie wie czy jest lubiana czy też nie, często oczekuje potwierdzenia na ten temat od innych osób. Ale nawet wtedy, gdy otrzymuje takie wsparcie, nie trwa to zbyt długo, ponieważ nie posiada sposobu na przechowanie tych informacji. Słuchanie zewnętrznych zapewnień jest jak nalewanie wody do sita – przechodzi prze nie i znika. Prawdopodobnie po jakimś czasie osoba ta znowu będzie potrzebowała wsparcia z zewnątrz, dlatego często określana jest z tego powodu przez innych jako „niepewna” lub „zależna”

W takim przypadku dobrze jest po prostu złożyć doświadczenia w pożądaną cechę pozytywnej koncepcji siebie, korzystając z metody opracowanej kilka lat temu (2,Roz.3). Ponieważ ludzie często mają już dwuznaczną lub negatywną reprezentację swojej cechy, szanse na użycie tego wzorca są ograniczone. Jednak by się jej nauczyć, użytecznie jest zacząć od prostego przypadku, w którym nie istnieje negacja ani dwuznaczność, a w celu zbudowania nowej cechy koncepcji siebie można użyć tego wszystkiego, czego się do tej pory nauczyłeś. Wkrótce nauczymy się jak zmienić dwuznaczną i negatywną cechę w pozytywną.

Poniżej przedstawiam dosłowny zapis sesji z treningu Mistrz Praktyk NLP, który odbył się w 1992 roku i jest dostępny na taśmie wideo. W tym czasie wciąż modelowałem proces koncepcji siebie, więc moja wiedza była wtedy znacznie uboższa. Gdy zrobiłem wtedy krótki teoretyczny wstęp i zapytałem czy ktoś chciałby wystąpić jako ochotnik w celu zademonstrowania tego procesu, zgłosił się Peter.

Fragment książki: Przebudowa Twojego JA Steve Anderas