PANORAMA SPOŁECZNA TO POTĘŻNE NARZĘDZIE SYSTEMOWEGO ROZWIJANIA OSÓB I ORGANIZACJI

Dla kogo

 • coachów
 • trenerów
 • trenerów biznesu
 • nauczycieli
 • mentorów
 • mediatorów
 • terapeutów
 • psychologów
 • mówców
 • inspiratorów
 • liderów

DR LUCAS DERKS

(urodzony w 1950 roku w Oosterbeek, w Holandii), twórca nowatorskiego modelu Panoramy Społecznej, artysta plastyk, psycholog społeczny, autor i wykładowca, doświadczony trener NLP. W roku 1977 zetknął się z działalnością Bandlera i Grindera oraz z filozofią pragmatyzmu. Od 1983 roku jest terapeutą NLP (absolwent Training Institute for NLP, New York). Od roku 1986 prowadzi działalność treningową, badawczo-naukową i publicystyczną. Głównym wkładem Lucasa Derksa w dziedzinie terapii i coachingu jest jego autorski model Panoramy Społecznej (PS). Opiera się on na spostrzeżeniu, że przechowujemy w pamięci obrazy wszystkich, a szczególnie ważnych dla nas osób i grup osób, również obraz siebie. Lukas Derks odkrył prawidłowości: w jaki sposób pewne cechy tych wyobrażonych reprezentacji odpowiadają rodzajowi i jakości relacji między ludźmi. Stosując zaproponowane przez autora narzędzia, można w unikalny sposób wpływać na znaczącą zmianę tych relacji,

Ma to ogromne przełożenie na życie zawodowe i prywatne: na nasze emocje i zachowania w kontaktach z klientami, w hierarchicznych i partnerskich relacjach ze współpracownikami, w kontaktach z bliskimi, z dziećmi, a nawet całymi grupami społecznymi. Ma to wpływ na osiągane przez nas rezultaty na polu zawodowym i prywatnym, a także na nasze zadowolenie z życia. Wybranie i skonstruowanie miejsca, jakie będziemy zajmować we własnej panoramie, ma duże znaczenie przy zwiększaniu pewności siebie i przebudowywaniu własnej tożsamości społecznej. Zastosowanie modelu Panoramy Społecznej pomaga szybko i skutecznie rozwijać zespoły, grupy i organizacje, zwiększać ich efektywność i osiągnięcia.
Lucas Derks prowadzi szkolenia w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz w rejonie Oceanu Spokojnego. Uczy, jak za pomocą stworzonych przez niego narzędzi świadomie przebudowywać swoje relacje z innymi. Koncepcję tę można wykorzystywać na polu coachingu, organizacji i zarządzania, psychoterapii, mediacji i negocjacji oraz w życiu prywatnym.

Lukas Derks jest nie tylko twórcą nowatorskiej metody pracy coachingowej. Jest też znakomitym trenerem znanym z usystematyzowanego i przy tym lekkiego prowadzenia zajęć, niesamowitych plakatów ilustrujących to, czego uczy, oraz wesołego usposobienia.

CO UZYSKASZ, BIORĄC UDZIAŁ W TRENINGU LUCASA DERKSA, TWÓRCY PANORAMY SPOŁECZNEJ

STOSUJĄC PANORAMĘ SPOŁECZNĄ MOŻNA

 • Monitorować ważne relacje społeczne i znacząco na nie wpływać
 • Zmieniać wzorce systemowe w działaniu osób i organizacji
 • Budować użyteczne reakcje emocjonalne w miejsce nieużytecznych
 • Resetować relacje społeczne w celu ich odnowienia
 • Budować swoją tożsamość społeczną i pewność siebie
 • Na nowo konstruować poszczególne elementy rzeczywistości społecznej danej osoby
 • Efektywnie prowadzić klientów w procesie zmian, rozwijać całe zespoły i organizacje
 • Przebudować ważne obszary życia zawodowego i społecznego

Na tym warsztacie nauczysz się tego wszystkiego i o wiele więcej…

CO DA CI TRENING PANORAMY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ JEJ TWÓRCĘ – LUCASA DERKSA

alt alt alt
 • w jaki sposób każdy z nas tworzy swoją rzeczywistość społeczną
 • jak nasz sposób myślenia o konkretnych osobach wpływa na nasze działania wobec nich
 • jak fascynująca może być nasza panorama społeczna i jaka jest jej moc
 • gdzie można te odkrycia praktycznie wykorzystać
 • odkrywać konstrukcję panoramy społecznej swojej i innych osób
 • wzmacniać swoje Ja w mądry i wyważony sposób
 • wpływać pozytywnie na relacje z przeszłości rzutujące na teraźniejszość a
 • czerpać ze swych relacji społecznych siłę i wsparcie
 • prowadzić we wszystkich tych procesach inne osoby
 • nowy, ciekawy i bardzo użyteczny zestaw narzędzi coachingowych i rozwojowych, jakim jest Panorama Społeczna
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniu Konsultant Panoramy Społecznej
 • harmonię w relacjach z kolegami, znajomymi, bliskimi, rodziną
 • pozytywny wpływ na ważne obszary życia zawodowego i prywatnego

Jeśli ty lub twoi klienci chcecie:

 • świadomie budować swoje relacje społeczne
 • zharmonizować relacje naładowane złymi emocjami
 • lepiej i efektywniej pracować
 • skuteczniej sprzedawać (produkty, pomysły, idee)
 • zapobiegać konfliktom/tworzyć ramy do ich rozwiązania
 • zwiększyć pewność siebie
 • swobodnie występować publicznie
 • budować skuteczne ramy do negocjacji i mediacji
 • wzmocnić swoją postawę coachingową
 • rozwinąć swoją

Jeśli utożsamiasz się z którymś z powyższych stwierdzeń, zapraszamy cię do eksplorowania Panoramy Społecznej.

Serdecznie zapraszamy na treningi – TRENING PODSTAWOWY oraz TRENING ZAAWANSOWANY, które łącznie składają się na kurs: Konsultant Panoramy Społecznej potwierdzony Certyfikatem. Osoby nie zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu Konsultanta, mogą skorzystać z jednego z wybranych treningów.

Termin i Miejsce:
29 września – 1 października 2017 /trening podstawowy/ – Konstancin Jeziorna
20 – 22 października 2017 /trening zaawansowany, certyfikacja/ – Konstancin Jeziorna

Cena treningu PODSTAWOWEGO:  2.797zł netto  | 3.440,31zł brutto
Cena treningu ZAAWANSOWANEGO:  2.997zł netto  | 3.686,31zł brutto
Cena pakietowa PODSTAWOWY+ZAAWANSOWANY:  4.997zł netto  | 6.146,31zł brutto

Jeśli masz doświadczenie w pracy z ludźmi jako coach, trener, lider, terapeuta, manager, skorzystasz z tego warsztatu na głębszym poziomie, podobnie ze znajomością podstaw NLP (neurolingwistyczne programowanie).

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY I MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA

EWA CZAPSKA-KOWALIK, TEL. 502-542-989
E-MAIL: EWA.CK@MSC.EDU.PL