SĄ ZWYKŁE SZKOLENIA I SZKOLENIA KTÓRE TRANSFORMUJĄ

„Transforming Communication™” to wspaniały zestaw narzędzi na „trudne czasy”, dzięki któremu łatwiej skonsolidować zespół, dogadać się z kontrahentami, współpracownikami i klientami, uzyskać synergię w działaniu, mieć większą satysfakcję zawodową i osobistą.”

Transforming Communication™ to warsztat prowadzony na całym świecie. Stworzony przez Richarda Bolstada z Nowej Zelandii, który jest mediatorem, konsultantem, trenerem coachów. Kurs oparty jest m.in. na badaniach Johna Gottmana, Thomasa Gordona, Non-Violent Communication oraz najnowszych badaniach z dziedziny komunikacji i neurologii, oraz na doświadczeniach zdobytych m. in. na terenach dotkniętych konfliktami zbrojnymi jak Czeczenia, Bośnia i Hercegowina, Egipt, a także w krajach rozwiniętych, jak Japonia i Finlandia.
Transforming Communication™ (czyli Komunikacja Transformująca™) to unikalna metoda komunikacji, która transformuje relacje zarówno biznesowe, jak i osobiste.

Dla kogo

• właścicieli firm • zarządów • dyrektorów • kierowników • managerów • pracowników • • liderów • zarządzających zespołami • przedsiębiorców • • mentorów • mediatorów • przywódców •

Wdrożenie Komunikacji Transformującej w organizacji powoduje wzrost samodzielności i zaangażowania pracowników, spadek absencji chorobowej i rotacji pracowników. Rośnie poziom satysfakcji klientów i ich lojalność wobec firmy.

 

CO ZYSKASZ WDRAŻAJĄC TRANSFORMING COMMUNICATION™

UMIEJĘTNOŚCI DOBREJ WSPÓŁPRACY

 • skuteczne definiowanie celów
 • szybkie budowanie porozumienia i zaufania
 • dogadywanie się z różnorodnymi osobami
 • mądra pewność siebie w trudnych sytuacjach
 • łatwość wyboru, jakiej umiejętności komunikacyjnej użyć

ASERTYWNOŚĆ

 • skuteczne dbanie o własne sprawy
 • zachowywanie dobrych relacji, również w trudnych sytuacjach
 • dobra współpraca i osiąganie porozumienia mimo różnic
 • zastępowanie agresji i uległości asertywnością
 • eleganckie komunikowanie własnych potrzeb

DOBRE RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

 • swobodne prowadzenie trudnych rozmów
 • transformowanie konfliktów w dobre relacje
 • rozróżnianie rodzajów konfliktów i właściwe działanie
 • negocjowanie tak, by wszyscy wygrywali
 • radzenie sobie z „nierozwiązywalnymi” konfliktami

WSPIERANIE INNYCH

 • wspieranie samodzielności partnerów i podwładnych
 • zwiększanie efektywności i pobudzanie zaangażowania
 • unikanie 12 nawykowych zachowań, które przeszkadzają w porozumieniu
 • umiejętność wspierającego słuchania
 • pomaganie przez umiejętne rozmawianie

CO TOBIE I TWOJEJ FIRMIE DA TRENING TRANSFORMING COMMUNICATION™ PROWADZONY PRZEZ JEGO TWÓRCĘ

 

alt alt alt

„ODKRYJESZ, JAK BYĆ WYJĄTKOWYM SZEFEM, LIDEREM I..”

 • jak łatwo dotrzeć do różnych typów ludzi
 • kiedy niedziałanie jest jeszcze lepsze niż działanie
 • kiedy mówić, a kiedy słuchać, by rozwiązać problem
 • jak znaleźć rozwiązania dużo lepsze niż kompromis
 • dlaczego najlepszą opcją jest wygrana-wygrana
 • jak dawać przykład, który inspiruje
 • co robić, aby wpływać na innych

NAUCZYSZ SIĘ KONKRETNYCH NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH…

 • rozpoznawania, jakich umiejętności używać w danej sytuacji
 • sposobów szybkiego budowania dobrego kontaktu i zaufania
 • komunikowania własnych potrzeb tak, by rozmówca je szanował
 • unikania 12 głównych blokad komunikacyjnych
 • skutecznego budowania samodzielności i zaangażowania
 • dogadywania się w każdej sytuacji
 • rozwiązywania sytuacji konfliktowych

 

ZYSKASZ NOWE, FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI…

 • realizację ambitnych celów
 • inspirację w pracy zespołu i firmy
 • zaangażowanie i odpowiedzialność zespołu
 • skuteczne delegowanie zadań
 • rozwój poprzez dobrą informację zwrotną
 • mniejsze obciążenie zadaniami przy większej satysfakcji z osiągnięć
 • międzynarodowy certyfikat Transforming Communication™
 • możliwość udziału w kursie trenerskim Transforming Communication™
  (dodatkowe wymagania)

JEŚLI:

 • Chcesz zbudować nadzwyczajny zespół
 • Jesteś w relacjach, które warto zdefiniować na nowych, lepszych zasadach
 • Emocje potrafią zniweczyć ważne dla ciebie rozmowy i plany
 • Ograniczają cię konflikty, które utrudniają ci osiąganie rezultatów, jakich pragniesz
 • Miewasz trudność w nawiązywaniu kontaktów w nowym środowisku
 • Nie zawsze radzisz sobie w konfliktowych sytuacjach
 • Pośpiech dnia codziennego, ilość obowiązków i oczekiwań negatywnie wpływa na Twoje samopoczucie
 • Po powrocie do domu dalej myślisz o problemach innych, lub czujesz się odpowiedzialny za to, by im pomóc
 • Negocjując wierzysz, że jedynym rozwiązaniem jest albo ty albo on
 • Jako szef, manager, lider wciąż rozwiązujesz problemy za innych
 • Masz swojego zwierzchnika, który obarcza cię nadmierną lub niedostateczną odpowiedzialnością i chcesz to zmienić
 • Organizacja oczekuje od ciebie wdrożenia „coachingowego stylu zarządzania” i chcesz to zrobić w najlepszy możliwy sposób
 • Masz wrażenie, że ty i twoi współpracownicy „pochodzicie z różnych planet” i chcesz znaleźć z nimi wspólny język
 • Zdarza się, że potrzebujesz mediować – chcesz mediować obiektywnie i skutecznie

Jeśli utożsamiasz się z którymś z powyższych stwierdzeń, to czas na trening Transforming Communication™.

NA TYM TRENINGU:

 • Rozwiniesz podstawowe umiejętności komunikacyjne i będziesz komunikować się skutecznie, zrozumiale, partnersko
 • Nauczysz się wspierania innych w rozwiązywaniu problemów (zamiast rozwiązywać je za nich)
 • Nauczysz się skutecznie dbać o własne sprawy w sposób zachowujący dobre relacje i być mądrze asertywnym
 • Nauczysz się rozwiązywać konflikty, mediować i wzmacniać w ten sposób relacje

PODSUMOWANIE – CO OTRZYMASZ W RAMACH TEGO TRENINGU:

 • Uznawany na całym świecie certyfikat Transforming Communication™ zabezpieczony hologramem
 • 70-stronicowy skrypt zawierający wszystkie nowe pojęcia wprowadzone na treningu i wszystkie ćwiczenia z treningu
 • 3 ważne artykuły na temat zastosowań Komunikacji transformującej w praktyce napisane przez Richarda Bolstada
 • Prawo przystąpienia do treningu trenerskiego metody Transforming Communication prowadzonego przez Richarda Bolstada (pod dodatkowym warunkiem posiadania certyfikatu Praktyk NLP wystawionego przez dobry ośrodek)
 • Przynależność do elitarnej grupy absolwentów treningu Transforming Communication™

ZAINWESTUJ CZTERY DNI W MOCNO ZMOTYWOWANEJ GRUPIE, KTÓRA CHCE BYĆ SKUTECZNA W KOMUNIKACJI TRANSFORMUJĄCEJ RELACJE, ZWIĄZKI I BIZNESY.

ZAPISUJĘ SIĘ JUŻ TERAZ I MAM GWARANCJĘ MIEJSCA NA WARSZTACIE

 


Joanna Zawada-KubikJoanna Zawada-Kubik

Licencjonowany Trener Transforming Communication™
PCC, Executive coach 

Richard Bolstad to wspaniały, spójny trener i człowiek. To, o czym mówi, głosi w każdym zdaniu i pokazuje każdym gestem. To, o czym pisze, sprawdził, przetestował na tysiącach ludzi – między innymi na mnie. Zostałam fanką Komunikacji Transformującej 5 lat temu, niedługo później trenerem tej metody. Wierzę w te narzędzia i stosuję je w swoim życiu i w pracy z Klientami: gdyby więcej osób znało taki sposób komunikacji świat byłby znacznie bardziej bezpiecznym i szczęśliwym miejscem.


altJacek Czapski

Licencjonowany Trener Transforming Communication™
Trener biznesu, Trener NLP, Coach 

Transforming Communication™ jest dla mnie genialnie prostą, praktyczną koncepcją ułatwiającą komunikację i porozumienie, również w sytuacjach konfliktowych. Używając „narzędzi” Transforming Communication™, umiem wybrać i zastosować optymalną strategię komunikacyjną. Sprawdziłem, że pomaga to nawet w konfliktach wartości. Dzięki TC umiem rozwiązać konflikt metodą „wygrana – wygrana” … nawet wtedy, gdy druga strona, [początkowo ;-)], tego nie chce. W każdym treningu dotyczącym asertywności, egzekwowania ustaleń, używania władzy szefa lub rodzica, negocjacji czy rozwiązywania konfliktów, korzystam z założeń i narzędzi poznanych dzięki Transforming Communication™, co nadaje komunikacji nową skuteczność.


Włodzimierz WłodarskiWłodzimierz Włodarski

Licencjonowany Trener Transforming Communication™
dr hab. Coach ICC, Trener IANLP 

Wiele osób nie wierzy, że można się porozumieć z innymi ludźmi, dlatego stosowane są rozwiązania siłowe lub oparte na „ręcznym sterowaniu”. Przejście od konfliktu do współpracy jest dla menedżera i jego zespołu zadaniem trudnym i niewdzięcznym, wymagającym jakichś niezwykłych umiejętności. Okazuje się jednak, że skoncentrowanie się na kilku istotnych obszarach powstających problemów i wyćwiczenie odpowiednich umiejętności pozwala skutecznie radzić sobie z ogromnym obszarem sytuacji konfliktowych i osiągać zamierzone cele w bardzo różnorodnych sytuacjach życia.​

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ:

EWA CZAPSKA-KOWALIK, TEL. 502-542-989
ANNA GÓRALEWICZ, TEL. 519-307-030
KONTAKT@MSC.EDU.PL