Richard Bolstad

Arkana naprawdę skutecznego porozumiewania się (również w sytuacjach trudnych emocjonalnie), budowania dobrych relacji (prywatnych i biznesowych), rozwiązywania konfliktów i kreowania nowych możliwości. Podręcznik metody Transforming Communication™ z ćwiczeniami. Umożliwia on rozwinięcie w sobie umiejętności:

  • naturalnego nawiązywania dobrego kontaktu (słuchania, mówienia, poruszania się)
  • budowania dobrych relacji (prywatnych i zawodowych)
  • radzenia sobie w sytuacjach społecznych o dużym ładunku emocjonalnym
  • skutecznego i trwałego rozwiązywania konfliktów metodą wygrana-wygrana
  • umiejętności jednoczesnego dbania o siebie (i swoje cele), o innych i o relację
  • wspierania i wpływania w sposób integralny, z uwzględnieniem metaprogramów

i wartości

  • kreowania w trudnych sytuacjach rozwiązań i budowania mostów
  • wspólnego realizowania celów i innych umiejętności potrzebnych w komunikacji z grupą iw grupie

Książka ta zawiera przedstawione w formie graficznej modele, wiele przykładów z różnych kontekstów kulturowych, ciekawe opowieści i metafory, 57 ćwiczeń do wykonywania indywidualnie i w grupie oraz ustrukturyzowane zagadnienia kluczowe.

Kupuję!