Robert Dilts, Suzi Smith, Tim Hallbom

Unikalny podręcznik szybkich i efektywnych metod identyfikowania i przemodelowywania ograniczających przekonań. Zawiera m. in. opis następujących procesów: ponowne wdrukowanie (reimprinting), integracja konfliktu, strategia przekonań/rzeczywistości. Prezentuje szczegółowe opisy ćwiczeń ilustrowane dosłownymi zapisami sesji z warsztatów (m. in. poświęconych zdrowiu). Tym, co najbardziej nas powstrzymuje przed najważniejszymi zmianami i sukcesem, są przekonania. Tym, co może nam najbardziej pomóc w kluczowych zmianach i osiągnięciu sukcesu, są przekonania. Jak otworzyć blokady i zmienić opór w napęd?

Kupuję!