Frank Farrelly, Jeff Brandsma

Fundamentalna pozycja na temat podejścia prowokatywnego. Autorem jest Frank Farrelly, twórca terapii prowokatywnej.
Z niezwykłą lekkością i humorem opisał w niej, jak z desperacji, w drodze prób, olśnień i śmiałych interwencji powstała ta metoda. Polega ona na stawianiu klientowi – w atmosferze humoru i życzliwości – dużych, budujących wyzwań, które go sprowokują do nowych zachowań i wzmocnią. Podał liczne wskazówki, jak prowokować ludzi do dobrych, mocnych zmian. Książka ta jest znakomitym źródłem wiedzy i inspiracji, zawiera również liczne przypadków i transkrypty sesji.

Kupuję!